Korduvmaksete teostamise tingimused

(Teenindaja ja Kaardivaldaja vaheline leping)

Korduvmakse – (recurring) e-Tehingu alaliik, millega Kaardivaldaja poolt antud õiguse alusel on Teenindajal (AS Postimees) õigus algatada Kaardivaldajaga kokkulepitud piirangutega perioodiliselt kaardimakseid.

Teenindaja peab välja töötama Korduvmakse lepingu ja Tingimused.

Teenindaja peab Kaardivaldajale Korduvmakse lepingu sõlmimisel selgelt ära näitama, et tegemist on Korduvmaksetega s.t. et Teenindajal on õigus hiljem/perioodiliselt Kaardivaldaja kaardile makseid saata - millise sagedusega, millistel kuupäevadel ja millises summas (kas korduvmakseks Kaardivaldaja poolt kinnitatud fikseeritud summa või kui on muutuv summa, siis mis on maksimumsumma) ja saama Kaardivaldajalt selleks nõusoleku (ühekordne nõusolek Korduvmakse lepingu sõlmimisel Kaardivaldajaga).

Korduvmakse tingimused ja Kaardivaldaja nõusolek peavad olema Kaardivaldajale taasesitatavas vormis.

Ühe Kaardivaldajaga tohib sama Kaarti kasutades sõlmida ainult ühe Korduvmakse lepingu. Sama Kaardivaldajaga võib olla sõlmitud mitu Korduvmakse lepingut, kuid iga Korduvmakse lepinguga peab olema seotud erinev Kaart.

Teenindaja peab Kaardivaldajale edastama kinnituse korduvmaksete lepingu sõlmimisest koos detailandmetega kokkulepitud moel.

Teenindaja peab Korduvmakse lepingu sõlmimisel Kaardivaldajale võimalikult selgelt välja tooma, kuidas Kaardivaldajal on võimalik Korduvmaksete leping lõpetada/peatada/tühistada.

Teenindaja peab tagama Kaardivaldajale Korduvmaksete tingimuste kuvamise ja tagama, et igal Kaardivaldajal on nendega võimalik igal ajal tutvuda.

Kaardivaldaja peab saama (Teenindaja kodulehelt) kontrollida ja Korduvmaksete lepingu tingimusi muuta (Korduvmaksete sagedust, maksepäeva, fikseeritud Korduvmakse summat või maksimum Korduvmakse summat).

Teenindaja peab pakkuma Kaardivaldajale võimalust tema poolt kinnitatud Korduvmaksete leping lõpetada.

Teenindaja poolsetest Tingimuste muutmisest tuleb Kaardivaldajat teavitada vähemalt 2 kuud ette (kanal ja aadress kuidas klienti informeeritakse on Korduvmakse lepingus fikseeritud).

Teenindajal on õigus algatada korduvmakseid mitte tihemini, kui see on fikseeritud Kaardivaldajaga Korduvmaksete lepingus.

Teenindaja võib algatada Korduvmakset ainult Kaardivaldajaga sõlmitud Korduvmaksete lepingus fikseeritud summas (või maksimum summas) ja valuutas.

Teenindaja tohib järgnevaid Korduvmakseid algatada ainult sellisel juhul, kui esmane korduvmakse on saanud positiivse vastuse (kaarditehing on edukalt tehtud).

Kui Korduvmakse on 3 korda (3 kuud) järjest ebaõnnestunud, ei tohi Teenindaja uut Korduvmakset algatada – sellega blokeerib/lõppeb Korduvmaksete leping Kaardivaldajaga.

Teenindaja peab saatma Kaardivaldajale info, kui 3 korda järjest korduvmaksed ebaõnnestuvad (Korduvmaksete leping blokeerib/katkeb/lõppeb).

Teenindaja kohustub hoidma Kaardivaldaja ja Korduvmakse andmeid turvaliselt ning ei avalda neid kellelegi, v.a. Eesti Vabariigi seadustest ja rahvusvaheliste kaardiorganisatsioonide regulatsioonidest tulenevatel juhtudel ning kaarditehingute töötlemiseks vajalik info.